خورشيد خانم

. . . در ابتدا هيچ چيز جز يك رويا نيست

Sunday, November 27, 2005

belogger

salam
in matlab baraie ine ke bazia goftan ke raveshe nazar dadano to site nemidonam
comments ya nazar
paeine har matlabe post shode roye gozineie comments click konid, safheie jadidi baraye nazar dadan baz mishe, mitonid nazare khodetono dar morede sait bedin.

khoshhal misham ke nazare shoma ro raje be webloge khorshid khanoom bedonim

BahaR

Sunday, November 13, 2005

اگر یک نامه باشم ، پراز پیام های خوب ---------------کاشکی جوابم تو باشی
اگر یک عابر باشم ، اسیر طوفان شن-----------------کاشکی سرابم تو باشی
پرگناهم اگر رها شده ، بی خبر---------------------کاشکی گناهم تو باشی
اگر تمام تنم دو چشم خسته باشد --------------------کاشکی نگاهم تو باشی
تودر من تب خوندنی تب تند فریاد
تو اصلاً تمام منی یک سایه،یک همراه
توّلد یک سایه ، یک همراه
تو مثل گل ساده ای نجیب و آزاده ای اسمت صدای رهایی

Just to be with you


Heaven will know
When I am down and feeling blue I close my eyes

Just to be with you
I am dreamer and you know
You are my lady and I never go
God put an angel here one earth
Who gave me more than all I am worth
You are my angel in the night
In the darkness you are the light

یک شب گرم و تب آلود

آمدی از شهر باران


ناگهان از هر جوانه
گل برآمد چون بهاران

ای تو از نسل بهاران
ای امید سبزه زاران

ای صدایت پاک و معصوم
چون سرود چشمه ساران

ای نگاه تو همیشه
مثل دریا بی کرانه

ای بلندی گیسوانت
خوش ترین شعر شبانه
کرده اینک در دل من
آتش عشق تو خانه
ای نامت بر لب من
معنی خوب سرودن
خوش ترین ایام عمرم
لحظه های با تو بودن

Thursday, November 10, 2005


گاهي كه از تو دور مي افتم به تمام ابرهايي كه بالاي سرت راه مي روند حسوديم مي شود ان وقت ارزو مي كنم كاش ابر كبودي بودم كه تو به خاطر باران دوستش داشتي .گاهي كه ديدنت محال مي شود به ستاره ها چشم مي دوزم كه مرا به ياد برق چشمانت مي اندازند و از ماه و خورشيد مي پرسم در چه روزي متولد شدند. وقتي نيستي روحم رود سرگرداني است كه احوال تو را از همه دريا مي پرسد . موجهايي كه حتي يك بار تو را نديده ه اند هرگز به سكوت و ساحل نمي انديشند

Saturday, November 05, 2005

aghaz


salam

@@@.....................@@@@...........@@@.................@@......@@@@@@@@
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@................@
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@..........@
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@@@@@
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@..........@
@@@@@@@....@@........@@.................@@@.@@............@@@................@

@@@@@@@......@@@@@......................@@@@..............@@@@@@@@